Nové stránky jsou tu! Postupně je doplňujeme. Jak se Vám líbí a čím byste je vylepšili? Jaký dům postrádáte v nabídce? Napište nám!

Příprava

Příprava stavby znamená zvýšenou pozornost zvláště:

  1. ujednání o všeobecných podmínkách dodávky stavby, uvedené jako Všeobecné obchodní podmínky
  2. stránky Co je v ceně díla a také Co není v ceně díla
  3. na stránkách GDPR najdete prohlášení o ochraně Vašeho soukromí

Seznamte se s postupem – Jak začít – od podkladů, které musíte zajistit Vy sami, jenž jsou zapotřebí k započetí celého procesu stavebního řízení, směřujícího k vydání stavebního povolení až po skutečný začátek stavebních prací.