Aktuální cenu domů typu Harmonie a Komfort Vám sdělíme na dotaz, provádíme úpravy rozpočtů na rok 2024. Děkujeme za pochopení.

Výroba a montáž

Vlastní výroba a montáž probíhá v průmyslovém areálu, kde se na formátovacím stole skládají jednotlivé montážní díly.

Zpracovávaný polotovar je ve formě dřevěných profilů, předem vysušených do 18% vlhkosti o již připravených délkách.

Výrobní hala je zateplena a veškerý materiál je skladován zastřešený, včetně již hotových, na expedici čekajících dílů.

     Výroba a montáž stavby z jednotlivých profilů se neprovádí na staveništi. Tento způsob je již dávno přežitý, protože je nepřesný a dochází často k nedodržování výrobního postupu. Také volně ložené dřevěné profily, tj. nezpracované dřevo „na ležato“ postupně degraduje, prohýbá se a dochází k nasávání vlhkosti. Je to sice nejlevnější způsob provedení stavby, ale využívá se pouze tehdy, kdy není možnost profily zpracovat a připravit v odpovídajících prostorech. Výjimku tvoří pro techniku těžce přístupný a montáží omezený terén, kam nelze materiál dopravovat jinak, než postupným způsobem.

Postupujeme ve čtyřech až pěti etapách, podle velikosti domu :

  1. zhotovení základové desky
  2. montáž hrubé stavby spojováním vyrobených dílců, opláštění, střešní krytiny, klempířských prvků a výplně otvorů
  3. aplikace fasádního systému (podle počasí), vnitřní zateplení, parotěsná folie, latování, vnitřních rozvodů vody, elektriky a přípravy topného systému, zateplení podlahy, lití podlahy
  4. záklop SDK, výmalba, obkladačské práce, podlahářské práce, osazení obložek a dveří

Další práce, které musí být provedeny, aby mohl být dům předán do užívání nad rámec výstavby je nutné dohodnout před započetím prací na díle. Za sjednaných podmínek je možno připravit usazení ČOV, výkop a pokládku přípojek, terénní úpravy pozemku a zemní úpravy sjezdu na komunikaci a parkovacího stání.

Současně s prováděním hrubé stavby můžeme zhotovit altány, pergoly, přístřešky a nadstřešení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak stavíme

...a co všechno v domě najdete

Jak stavíme

...a co všechno v domě najdete