Aktuální cenu domů typu Harmonie a Komfort Vám sdělíme na dotaz, provádíme úpravy rozpočtů na rok 2024. Děkujeme za pochopení.

Co je v ceně

Co je v ceně díla

logo Zelené domky

logo

V domě ve standardním provedení obdržíte:

 1. projekční zhotovení stavby v základním provedení
 2. situační plán, usazení domu v terénu, technické zprávy A, B pro banku v případě financování „vše v jednom“
 3. průkaz energetické náročnosti budovy PENB
 4. základovou desku
 5. stavbu v provedení, uvedeném na stránce „Jak stavíme“ s výjimkou topného systému (systémové desky, kabelu nebo vodního topení v podlaze, tepelného čerpadla, FTV případně jiného topného zdroje)
 6. schodiště
 7. elektroinstalace, instalace vody, odpady
 8. povrchové úpravy fasády finální probarvenou omítkou
 9. výmalbu interiéru v bílé barvě
 10. plovoucí laminátové podlahy
 11. obklady a dlažby v zádveří a koupelně

Co je v ceně díla

lístek Zelené domky

lístek

Vybavení domu se může lišit dle sjednaných parametrů a podmínek každého domu dle požadavků zákazníka. Snahou Zelených domků je dosáhnout přibližně stejného vybavení ve všech nabízených domech. V případě, že se ale jedná o nesrovnatelné domy ať výměrou, nebo celkovým obestavěným prostorem, může dojít k rozdílům. Je to dáno požadavky na dodržení tepelných ztrát aj. Také se snažíme o co největší pohodu v domě pro uživatele, např. útlumem hluku mezi místnostmi, odpruženým stropem pro zamezení kročejového hluku atd.

Dále co je v ceně díla

lístek Zelené domky

lístek

Dalším problémem ve výběru topných systémů je povinnost vybavovat domy o malých výměrech obestavěných prostor tepelnými zařízeními tzv. obnovitelných zdrojů. Ačkoliv se nejedná v konečném důsledku o žádnou finanční úsporu, spíše naopak, podařilo se prosadit tuto povinnost do stavebního zákona a dokonce podpořit i normou. Proto řešíme topný systém individuálně na každý dům, případně využíváme stávající v kombinaci s jinými jednotkami, jako např. rekuperací, solárními panely a zařízením na ohřev vody s vlastním tepelným čerpadlem.

Příprava