Aktuální cenu domů typu Harmonie a Komfort Vám sdělíme na dotaz, provádíme úpravy rozpočtů na rok 2024. Děkujeme za pochopení.

Jak začít v případě zájmu

Pokud nevíte jak začít v případě zájmu před jednáním o výstavbě, nejdříve si připravte a ujasněte, zda splňujete základní předpoklady:

 1. Rozhodně musíte vlastnit pozemek, případně mít rezervační smlouvu ke koupi s číslem parcely a katastrálním územím
 2. Měli byste znát plán zástavby s případnými směrnicemi a regulemi pro výstavbu na Vašem pozemku u nově zastavovaných území
 3. U dříve zastavěných pozemků, nebo pozemků v obytných zónách si zjistěte všeobecné podmínky výstavby domu určenému k rodinnému bydlení (rekreaci)
logo

logo

 

Plánovat výstavbu a vybírat dům na neexitující pozemek nemá smysl. Není vůbec jisté, že příslušný stavební úřad předem vybranou stavbu na předmětném pozemku povolí. Postup musí být vždy opačný.

 

Jak začít v případě zájmu a pokračovat po první konzultaci – nyní si ujasněte:

 1. Předpokládané místo připojení k sítím pro elektriku, vodu a kanalizaci
 2. Kontaktujte poskytovatele přípojek s dotazem na staveništní přípojky a zřízení odběrného místa a termín samotný zřízení
 3. Zadejte k provedení geometrický plán, výškopisné zaměření, složení podloží a hydrogeologický průzkum pro projekční přípravu
 4. Kontaktujte nás s požadavkem budoucí výstavby za účelem předběžného posouzení stavby v místě
 5. Později nechte provést měření radonu – v případě výskytu středního a vysokého radonu je nutné projekčně zpracovat příslušná opatření pro jeho eliminaci v domě
 6. Připravte se, že musíte zajistit před podáním žádosti souhlas s provedením stavby od všech sousedů

Budete li financovat výstavbu hypotékou se zajištěním pozemku a následně i domu a nevíte, jak začít v případě zájmu o hypotéku, dodáme:

 1. Projekt domu z pohledových stran včetně dispozic
 2. Situační plán s vyznačením připojení k sítím a sjezdu na komunikaci
 3. Usazení domu v terénu
 4. Technické zprávy vztahující se ke stavbě a k okolo stojícím objektům

Při výběru domu

prosím akceptujte, že vizualizace jednotlivých domů na webových stránkách slouží výhradně k lepšímu pochopení prostorového uspořádání půdorysů jednotlivých podlaží. Vizualizace předkládá i možné řešení povrchových úprav, včetně možných úprav, odlišných od typového provedení – tyto ale nemusí být v ceně díla, pokud nejsou sjednány. Co je v ceně díla a co v ceně díla není naleznete zde

Příprava