Aktuální cenu domů typu Harmonie a Komfort Vám sdělíme na dotaz, provádíme úpravy rozpočtů na rok 2024. Děkujeme za pochopení.

Financování koupě pozemku a výstavby

Pro financování pořízení domu, případně domu včetně pozemku u nás potřebujete:

  • Občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz, rodný list). U cizinců národní ID a pas.
  • příjem ze závislé činnosti – potvrzení o výši příjmu
  • příjem jako OSVČ – kopie oprávnění k podnikání, poslední dvě přiznání k dani z příjmu, potvrzení o bezdlužnosti od Finančního úřadu
  • geometrický plán pozemku
  • kupní smlouvu na pozemek, je li součástí úvěru (stačí nepodepsanou)
  • v případě smlouvy o zúženém jmění manželů rozhodnutí soudu, nebo notářský zápis

K úvěru připravíme a doložíme za Vás v rámci smlouvy o dílo:

  • přípravu podkladů pro banku v požadovaném provedení tj. projektu, situačního plánu, projektu osazení domu v terénu
  • zhotovení technických zpráv na použité materiály, způsob výstavby a řešení usazení v terénu ve vztahu k sítím a sjezdu na komunikaci
  • předání podkladů do banky
  • zajištění podkladů pro odhad

Průběh a způsob úhrady probíhající stavby probíhá čerpáním z úvěrového účtu po jednotlivých stavebních etapách. Čerpání se provádí na základě odsouhlasení probíhajících prací, příkazy k čerpání zadáváte sami. S našim financováním navíc obdržíte v prioritním zpracování do 14 dnů veškeré podklady pro poskytnutí úvěru zdarma. V případě financování prostřednictvím třetích stran jsou úkony nad rámec typového projektu a smluvních ujednání zpoplatněny dle sazebníku projekčních a přípravných prací.

Příprava