Aktuální cenu domů typu Harmonie a Komfort Vám sdělíme na dotaz, provádíme úpravy rozpočtů na rok 2024. Děkujeme za pochopení.

Příprava stavby

I. Příprava stavby znamená zvýšenou pozornost věnovat zvláště:

  1. ujednání o všeobecných podmínkách dodávky stavby, uvedené jako Všeobecné obchodní podmínky
  2. stránky Co je v ceně díla a také Co není v ceně díla
  3. na stránkách GDPR najdete prohlášení o ochraně Vašeho soukromí

II. Seznamte se s postupem – Jak začít – od podkladů, které musíte zajistit Vy sami, jenž jsou zapotřebí k započetí celého procesu stavebního řízení, směřujícího k vydání stavebního povolení až po skutečný začátek stavebních prací.

III. Samotná příprava stavby pro Vás není nikterak složitá – téměř celou jsme ji převzali za Vás. Kromě několika opravdu základních podkladů vše provádíme, případně zajišťujeme. Budete-li se chtít účastnit, můžete tak kdykoliv učinit po dohodě ve sjednaném rozsahu, případně se průběžně informovat o dílčích výsledcích příslušných řízení.

IV. V případě již vydaného stavebního povolení převezeme Váš pozemek k provedení prací na domě. Míra a objem prací úprav pozemku před výstavbou je u každého pozemku jiná. V zásadě ale platí, že pozemek musí splňovat alespoň tyto základní předpoklady:

  1. vjezd na pozemek musí být dostatečně široký pro příjezd techniky a zásobování
  2. na pozemku by neměly být překážky výstavby, staré stavby, stromy atd.
  3. na pozemku musí být místo k připojení elektrických nástrojů a minimálně provizorní místo k odběru vody, potřebné při výstavbě