Aktuální cenu domů typu Harmonie a Komfort Vám sdělíme na dotaz, provádíme úpravy rozpočtů na rok 2024. Děkujeme za pochopení.

Co není v ceně díla

Co není v ceně díla 

 1. projekční a inženýrské práce, nesouvisející přímo se stavbou, ale zajišťující užívání domu na pozemku, včetně napojení na komunikace, případně nařízené k povolení stavby
 2. podklady pro úvěrující subjekty, pokud sjednávají financováním prostřednictvím třetích stran v prioritním zhotovení (před podáním žádosti o povolení stavby)
 3. zpracování požárních úseků vzhledem k okolo stojícím objektům
 4. práce a dodávky nezbytné k zabudování plnění, které si objednatel zajišťuje svépomocně či prostřednictvím třetích osob (např. vytvoření a dotěsnění prostupů pro rekuperaci instalovanou objednatelem)
 5. oplocení staveniště, bude li vyžadováno kýmkoliv
 6. sociální zařízení po dobu výstavby
 7. náklady stavebního dozoru
 8. bourací, terénní či jiné práce spojené s uvedením pozemku do stavu, který umožňuje zahájit provádění díla včetně sečení a kácení porostu a náletových dřevin
 9. odstranění a přesun ornice, případně skrývky mimo vytyčenou stavbu, terénní úpravy, oplocení atd.
 10. úpravy výkopu v případě výskytu podpovrchové vody, následné drenážní práce
 11. úprava základů, má-li stavební pozemek sklon větší než 3 stupně
 12. zateplení základů
 13. speciální zateplení zakládacích prahů při výstavbě na zemních vrutech
 14. vybudování přístupové cesty, její zpevnění, včetně plochy kolem domu a údržba do předání díla
 15. přivedení inženýrských sítí do přípojného bodu stavby
 16. vybudování studny, či jímky, čističky včetně jejich připojení k domu
 17. všechny výkony, které jsou předmětem připojovacích podmínek od příslušného provozovatele distribuční soustavy elektřiny, plynu, vodovodů a kanalizací, či poskytovatele datových nebo komunikačních služeb
 18. vybudování teras, včetně jejich nadstřešení a opěrných prvků
 19. obklady vnějšího pláště (nad rámec povrchové fasádní úpravy uvedené ve smluvních podkladech), dřevěné rámy dveří a oken, včetně okenic
 20. hromosvod, hasicí zařízení, zabezpečovací čidla a signální zařízení
 21. komínový systém včetně těles a zařízení k vytápění k tomuto systému připojená, včetně revizí
 22. venkovní ventily na vodu, ventily a odpady myčky, pračky, sušičky a dalších spotřebičů nutno sjednat zvlášť z důvodu velkého počtu individuálních spotřebičů a jejich napojení

Co je v ceně díla naleznete zde. Co není v ceně díla nemusí být totožné s individuálním ujednáním.