Aktuální cenu domů typu Harmonie a Komfort Vám sdělíme na dotaz, provádíme úpravy rozpočtů na rok 2024. Děkujeme za pochopení.

GDPR - Prohlášení o ochraně osobních údajů

GDPR- Prohlášení o ochraně osobních údajů – pokud navštěvujete naše webové stránky. Nebo jste našim zákazníkem, odběratelem nabídek, novinek, aktualit, svěřujete nám své osobní údaje. Za tyto údaje zodpovídáme v rozsahu nařízení o ochraně osobních údajů. Subjektem, odpovědným za správu a ochranu osobních údajů na webu www.zelenedomky.cz je firma Zelené domky.cz, s.r.o., s údaji uvedenými v kontaktech na webových stránkách www.zelenedomky.cz/kontakty.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem a v rozsahu potřebném pro svou podnikatelskou činnost, včetně využití za účelem zlepšování a cílenosti nabídky a případných souvisejících služeb. Určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme a pověřujeme případné další zpracovatele, kteří tyto údaje mohou využívat v rozsahu doplňkových služeb či nabídek. Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: info(zavináč)zelenedomky.cz. 

Plnění informační povinnosti GDPR před zahájením zpracování osobních údajů

Zpracováváme pouze údaje, které nám svěřujete sami, případně nám je předává na základě Vašich pokynů či souhlasu třetí strana. Vaše údaje budeme zpracovávat z důvodu plnění smlouvy v návaznosti na související úkony, zákonné povinnosti a na základě uděleného souhlasu.

Účel, doba a rozsah zpracování osobních údajů

Veškeré údaje získáváme za účelem:

Návrhů a uzavírání smluv, dotazníků potřebných k poskytování služeb, k plnění smluvních závazků a to v rozsahu:

  • Email, jméno, příjmení, datum narození, číslo OP + dalšího dokladu totožnosti, adresa bydliště, číslo účtu, telefon

Vedení účetnictví v rozsahu:

  • Email, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, fakturační adresa, číslo účtu, telefon

Zasílání informací, změn, nabídek v rozsahu zpracováváme v rozsahu:

  • Email, jméno, příjmení, pohlaví, na co klikáte v e-mailu. Co Vás zajímá na našich stránkách, kolikrát za dané období a v jakou hodinu je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem zasílání obchodních sdělení. Jste-li  našim zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše informace zajímají. Pokud nejste naším zákazníkem, ani zájemcem o poskytování služeb, zasíláme vám nabídky a aktuality jen na základě vašeho souhlasu, nebo přímo souhlasem ve smlouvě. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat sdělením na mail info@zelenedomky.cz

Údaje ukládáme v elektronické, digitální podobě, nebo v tiskové podobě výkazů, formulářů a zpráv po dobu 10 let, minimálně ale po dobu, předepsanou příslušným zákonem.

Reference

Uvádíme, že můžeme použít fotografie, videa pořízené při poskytování prací a služeb, případně písemné reference na svých stránkách. U těchto referencí neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám a neuvádíme zde žádné Vaše osobní údaje, ani přesná místa jejich pořízení.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše údaje máme uloženy na serverech a pracovních stanicích, která jsou k výkonu naší práce a poskytování služeb nezbytná. Jedná se o moderní pracovní zařízení, chráněné placenými antivirovými a firewallovými službami v nastavení vysoké míry zabezpečení (ne ve standardně dodávaných režimech). Veškerý software udržujeme aktualizovaný v míře, kdy je vzájemně kompatibilní. Místa, kde provozní jednotky fungují, jsou zabezpečeny za uzamčenými dveřmi. Pracovní server je pod kamerovým systémem s měsíční evidencí pohybu osob.

Webové stránky, cookies

Navštívíte-li naše webové stránky, zaznamenáváme informace sloužící ke statistickým údajů a analýze návštěvníků v rozsahu Google analytics. Jsou-li při tomto používány cookies, je to z důvodů vzájemného zájmu, neboť chceme zkvalitňovat naše služby a tyto jsou k tomuto potřebné. Naše stránky lze procházet i v zabezpečeném režimu, můžete si ve svém prohlížeči nastavit potřebnou míru zabezpečení a používání cookies zakázat.

Osobní údaje ve vztahu k třetím stranám

Přístup k osobním údajům mají pouze pracovníci, kteří s těmito daty pracují v rámci našeho styku, či smluvního vztahu, nebo na základě Vašich požadavků na poskytované služby. Veškerá zařízení jsou chráněna jménem a heslem. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami,  využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my, neboť se na to specializují.

Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:

  • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Účetní, pověřená vedením účetnictví, zastoupená paní Pavlou Netíkovou
  • Cloudové služby, potřebné k zálohování v případě poškození původních nosíčů, jako je Western Digital, Onedrive Microsoft.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty jiným subjektům pouze na základě zákonných povinností. Bude-li okruh zpracovatelů, či poskytovatelů cloudových služeb rozšířen, stane se tak vždy při jejich pečlivém výběru s ohledem na úroveň ochrany zabezpečení proti úniku dat.

Vaše osobní údaje nebudou předány do zemí mimo Evropskou unii. Mimo EU budou zpracovávána pouze v zemích, splňujících odpovídající míru ochrany dle ustanovení Evropské komise.

Vaše práva

  • Důrazně apelujeme na to, abyste byli seznámeni s rozsahem GDPR prohlášení o ochraně osobních údajů – Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů. Prosíme učiňte tak. Prohlížením našich stránek a při jednání s námi nám dáváte na vědomí, že jste s nimi v plném rozsahu seznámeni. Souhlasíte tímto se způsobem nakládání s Vašimi osobními daty u nás.
  • Naleznete-li v souladu se zpracování osobních údajů v rámci našeho vztahu nesrovnalost, žádáme Vás, abyste nás o ní obratem informovali. Učiníme v tomto směru potřebná opatření.
  • V některých případech jsme při zpracování Vašich osobních údajů vázání zákony. V tomto případě jsme povinní Vaše údaje uchovávat minimálně po dobu, danou příslušnými zákony, vyhláškami a nařízeními.
  • Informace o uchovávání Vašich osobních údajů neposkytujeme, mimo zákonné prostředky, jiným stranám. Právo na informace Vám plníme na našich webových stránkách podání výše uvedených informací.