O nás

     Zelené domky.cz, s.r.o. provádějí výstavbu dřevostaveb od listopadu 2012, kdy se majitelka této společnosti na základě dosavadních zkušeností rozhodla jít vlastní cestou a uplatit svou samostatnou představu o výrobním programu, výrobní technologii a práci s lidmi. Koncem roku 2012 navázala spolupráci s leaderem na trhu materiálů a výrobních postupů v oblasti dřevostaveb a zavedla jeho certifikovaný systém do praxe. Zelené domky.cz vznikly doslova na "zelené louce". Nemají žádné pobočky, dceřiné společnosti a žádné ekonomické vazby na jiné stavební firmy. K výstavbě je používána výhradně certifikovaná skladba stěny s veškerými potřebnými zkouškami a atestem firmy Knauf a Knauf Insulation, včetně použitých materiálů. 
     Od samého počátku bylo cílem dodat co nejkvalitnější technologii výstavby a zpracovaného materiálu za příznivou cenu co nejširšímu spektru zájemců o dřevostavby. Snažíme se používat mnoho materiálů, vyrobených z přírodních produktů, jejich alternativ a variant tak, abychom přispěli k ochraně přírody a poskytli našim klientům pocit tepelné pohody a přirozeného pocitu při pobytu v domě. 
 
     Chceme nadchnout a zapůsobit na všechny, kteří:
 1. touží po bydlení v ekologicky nezávadném, teplém a útulném domu  
 2. chtějí mít jistotu, že budou v domě bydlet dlouho
 3. hledají ekonomicky úsporné bydlení   
 4. ví, že naše cena je pro ně výhodná                                                                                                       
     Do výroby se snažíme zavést strojový způsob opracování dřeva, ale za současného zachování podílu lidské práce při montáži a dokončovacích pracích tak, abychom měli co nejlepší kontrolu kvality v průběhu výroby. Nebojíme se nových montážních technologií a snažíme se je aplikovat v co nejvyšší míře. Nevystavujeme přitom žádného z nastávajících majitelů riziku nevyzkoušených, nebo laciných a levných možností.

     Pravidelně se účastníme školení nových způsobů použití materiálu, vzděláváme se na Akademii zateplování Knauf a formou zpětné vazby se snažíme poskytovat údaje a informace ze zpracování materiálů s cílem pomoci udržet dominantní postavení na trhu v oblasti výroby stavebních systémů a materiálů.
 
     Našimi hlavními partnery jsou:
 • Knauf 
 • Knauf Insulation
 • Dektrade
 • SIKO
 • Elektrovoltaické stavby 
 • Stak 
 • České KVH
 • MPL
 • Okna Macek
 • Dietrichs
 • Netagroup 

   

 

Dřevostavby na klíč za skvělé ceny

 Předkládáme Vám návrh: Změňte svůj život, pojďte bydlet ekologicky!
 
     Nadchněte se s námi pro skutečnou dřevostavbu! Zajistěte pro sebe a své nejbližší ekologický, čistý, teplý a útulný domov. Opravdový  nízkoenergetický a pasivní dům, stavěný podle nejnovějších, ověřených postupů. Nefalšovanou dřevostavbu jak se má stavět a z nejlepších  materiálů. Bez levných náhražek, imitací a napodobenin z nekontrolovaných dovozů. Dům, jenž poroste před Vámi a o němž budete vědět, z jakých materiálů se skládá a jak se práce prováděly.
     Nebráníme se novým metodám a materiálům a používáme je při výrobě. Tímto máme velkou výhodu, neboť jsme schopni Vám nabídnout opravdu ekonomicky výhodnou a později energeticky nenáročnou stavbu podle Vašich finančních možností a na základě Vašich potřeb ve třech způsobech provedení
 • STANDARD
 • NADSTANDARD
 • NADSTANDARD +
v různých cenových hladinách na klíč. Všechny tři varianty jsou dokončené domy, liší se jen způsobem zhotovení a použitým materiálem. Rozdíly mezi provedeními najdete v nabídce "jak stavíme" - "konstrukce".
 
Prostudujte si naše stránky, najdete v nich uceleným a přehledným způsobem vše potřebné, co potřebujete vědět k dřevostavbám.
                        

Aktuality

Akční nabídka

     Vzhledem k situaci, kdy roste hodnota zahraničních měn oproti CZK, nemáme zatím odsouhlaseny ceny domů na další období. Materiály, které používáme, jsou v ČR spíše unikátem, staví se z nich v mnohem vyšší cenové třídě, resp. vůbec ne. Pokud proto porovnáváte nabídky, srovnejte si, prosím, jednotlivé použité materiály - téměř každý zhotovitel uvádí, že používá ty nejlepší, nicméně dohledatelným označením je neuvádí. Vyžádejte si je, takto snadno zjistíte, že námi používané komponenty stojí na trhu v ČR až třikrát více. Je velkou chybou řídit se při výběru domu hezkým obrázkem, milými řečmi a nezávaznými sliby a nezajímat se o to nejdůležitější - z čeho můj dům vlastně bude. Samostatnou kapitolou je statický výpočet, který téměř nikdo nedodává, resp. používá jeden vzorový na více typů domů - podle něj zjistíte, zda je Váš dům skutečně dostatečně dimenzován do dané lokality, nebo parametry vůbec nesplňuje, tj. množství, typ a rozměry použitého dřeva nemá. Dřevostavba bez statického výpočtu, vztahujícího se k projektu Vašeho konkrétního domu je neskutečný hazard všech zúčastněných, navíc v rozporu se zákonem.

     Používáním předepsaných komponent je kvalita našich domů mnohonásobně vyšší, máme velký náskok. Je to pro nás výhoda, máme dostatek zájemců, ale současně i nevýhoda v tom, že za současných cen, uvedených v nabídce, nemáme dostatečnou rezervu, abychom mohli rozdíly v nákupu materiálů v případě výkyvu na trhu kompenzovat. 

     Pokud tedy čekáte v tuto chvíli na akci a odkládáte pořízení, tak za současného vývoje není s čím vyčkávat - akcí je již naše skladba domu. Stačí dát si trochu práce, vypsat si použité materiály, najít si k nim ceny a budete mít jasno. Pokud není pravda, co je zde uvedeno, prosím napište nám a uveďte konkrétní případy, vyjdeme Vám za to vstříc.

    Pokud tedy opravdu chcete s námi probrat individuální nabídku, napište nám své číslo, zavoláme Vám, případně nám zavolejte přímo, lepší to ve světě nikdy nebude, než bylo. 

Co je v ceně na klíč

V ceně domu je zahrnuto vše, co potřebujete k okamžitému nastěhování, kuchyňskou linku dodáváme na samostatnou smlouvu za cenu sjednanou dle odsouhlaseného návrhu.
 
     Nejčastější dotazy na téma "Co je v ceně domu" :  
 
 1. základová deska - ANO (do sklonu pozemku max. 3 st., poté je nutno kalkulovat doplatek v ceně použitých materiálů)
 2. stavební povolení - ANO
 3. doprava - ANO (u levnějších variant do 1,7 mil. Kč sjednáváme symbolický jednorázový příplatek, pokud je dům vzdálen od místa zásobování našich dodavatelů, ubytování pracovníků aj.)
 4. ubytování pracovníků - ANO
 5. internet - ANO (na vyžádání)
 6. topení v podlaze v koupelně, zádveří - ANO
 7. projekt domu - ANO (ne projekty přípojek k pozemku a projektování, vyplývající z podmínek stavebního úřadu)
     Ceny domů, uváděných v nabídce, platí pouze a výhradně v provedení dodávky na klíč, tj. se všemi sounáležitostmi a v provedení tak, jak máme uvedeno na těchto stránkách. V případě nekompletní dodávky se tudíž není možno odvolávat na nabídkovou cenu, poníženou o nedodané materiály, nebo práce.

Co není v ceně na klíč

Cenu domu garantujeme 7 měsíců ode dne podpisu smlouvy. Výjimku tvoří změny sazby DPH, případně jiná neočekávaná nařízení a směrnice, mající vliv na okamžitou tvorbu ceny. V ceně domu standardně není zahrnuto:

 • výškopisné a polohopisné zaměření pozemku (můžete sjednat v rámci zaměření pozemku)
 • geologický, hydrologický a radonový průzkum     
 • náklady na územní řízení (vše, co se netýká stavby samotné, ale připravenosti pozemku stát se stavebním pozemkem, tj. sjezdy na komunikace, projektování přípojek, samostatná řízení v rámci stavebního povolení - např. projektování čistíren odpadních vod, kácení stromů, překládky sítí atd.)
 • další případné posudky (světelné studie aj. úkony, nařízené stavebním úřadem)
 • náklady na připojení od příslušného rozvodného závodu
 • terénní úpravy mimo základovou desku, oplocení atd.
 • terasy
 • čistička
 • obklady soklů, fasády (keramické, kamenné aj. obklady), dřevěné rámy a okenice
 • hromosvod (není podmínkou stavebního povolení)
 • zpevnění přístupové cesty (chodníky, příjezd na pozemek)
 • kuchyňská linka a osvětlovací tělesa (zhotovujeme na zvláštní smlouvu)
 • poplatky úřadů a institucí
 • použití techniky na nepřístupných parcelách (betonářské vozidlo s ramenem, jeřáby aj.)
 • samostatný komínový systém bez krbových kamen (je li součástí výběru topného systému, poté je součástí ceny)
 • střešení okno(a), pokud je v projektu již klasické okno(a)

Proč s námi

   Nabízíme tyto zásadní výhody:         
 • Velmi příznivé ceny domů
 • Stavbu bez rozpouštědel a formaldehydů, levných materiálů a alternativ
 • Vytěsnili jsme stavební materiály, vyrobené na bázi ropy
 • Suchý systém výstavby
 • Certifikovaný systém skladby stěn a stropů, vyvinutý a neustále vylepšovaný na základě dlouholetého výzkumu a vývoje
 • Kontrolu kvality v průběhu stavby
 • Technickou podporu a záruky nadnárodní společnosti s dlouholetou tradicí
 • Rychlou výstavbu
 • Vlastní formu financování výstavby s výhodami, sjednanými exkluzivně pro Zelené domky, s přímým kontaktem na pracovníka úvěrující banky
   U hotových domů můžete očekávat:
 • Dům z ekologických primárních materiálů, nepouživáme drcené odpadní suroviny, papír a plasty
 • Zvýhodněný systém financování - bezplatné ocenění, advokátní úschova
 • Nízké náklady na vytápění a údržbu 
 • Levné a rychlé stavební úpravy v budoucnu 
 • Vyšší hodnotu domu při případném prodeji - ověřeno odhady
 • Nejspolehlivější investici do budoucna i po dlouhodobém užívání ve stáří
 • Návratnost, která se s neustálým zvyšováním cen zkracuje

Financování stavby

      Pokud Vám Vaše finanční prostředky na část, nebo celou stavbu nestačí, máme připraveno financování. Je to velmi jednoduché, kliknutím na náhledy si můžete prohlédnout metodiku úvěrování na konkrétním případu (pro tuto akci je nutno povolit vyskakovací okno ve svém prohlížeči):

Pro financování pořízení domu u nás si připravte:

 1. Občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz, rodný list). U cizinců národní ID a pas.
 2. příjem ze závislé činnosti - potvrzení o výši příjmu (je nutno doložit na vzorovém formuláři, ke stažení zde "potvrzení příjmu")
 3. příjem jako OSVČ - kopie oprávnění k podnikání, poslední dvě přiznání k dani z příjmu, potvrzení o bezdlužnosti od Finančního úřadu
 4. geometrický plán pozemku
 5. kupní smlouvu na pozemek, je li součástí úvěru (stačí nepodepsanou) a doklad, že pozemek je určen k zástavbě
 6. v případě smlouvy o zúženém jmění manželů rozhodnutí soudu, nebo notářský zápis

K úvěru připravíme a doložíme za Vás v rámci smlouvy o dílo:

 1. projekt
 2. technické zprávy
 3. ocenění stavby
 4. list vlastnictví na pozemek, určený k zástavbě

     Průběh a způsob úhrady probíhající stavby probíhá u nás formou advokátní úschovy. Jednotlivá čerpání se provádí na základě odsouhlasení probíhajících prací po etapách. Ke každému čerpání je nutný Váš souhlas a provádí jej advokát. Advokátní kancelář je pojištěna do výše vkladů všech advokátních úschov v reálném čase a nestojí Vás žádné poplatky. Nepotřebujete zajištění jinou nemovitostí, platit několik odhadů po sobě ani pojištění úvěru proti neschopnosti splácet.

    Požadujeme úvěrování prostřednictvím skupiny ČSOB (banky ČSOB, Hypoteční banky nebo Poštovní spořitelny Era). K žádostem o úvěr je nutno přistoupit prostřednictvím Zelených domků, z důvodu nasmlouvaného produktu pro vlastní develop, který může být odlišný od klasického hypotečního úvěru v parametrech, podmínkách i čerpání. Nespolupracujeme s třetími stranami, zprostředkovateli úvěrů a pojištění. Prosíme, abyste tuto podmínku respektovali výměnou za skvělou cenu domu, certifikovaný systém výstavby a kvalitní stavební materiál, použitý při výstavbě. Celý proces financování máme smluvně ošetřen, na mnoha případech vyzkoušen a vyladěn na míru jednotlivým domům. Víme, čeho chceme dosáhnout a známe prostředky, jak cíle dosáhneme.
 
Cílem je stavba Vašeho domu a bydlení v něm, ne provize finančního poradce, který o stavbě domu pouze četl.
 
Kontakt na zpracovatele úvěrů Hypoteční banka a.s.
Martin Žilinský, Hypoteční banka a.s., Kvítková 4323, 760 01 Zlín, zilinsky.martin@hypotecnibanka.cz, 604223989

 

 

Zelená úsporám-dotace

      24.5.2014

S dotazy na téma zelené úsporám se roztrhl pytel.  Každý den nám jich dochází několik, a ač jsou krátké a jednoduché, velmi těžko se na ně jednoduchým způsobem odpovídá. Každá odpověď vyvolává další a další otázky a ať je snaha sebevětší, zdá se, že cíl je někde v nedohlednu. Co je ale společné je skutečnost, že většině se nejedná o koupi domu v jiném provedení, ale snahu zalepit díru chybějící částky v rozpočtu, případně si alespoň přilepšit. Za typickou ukázku nepochopení záměru „Zelené úsporám“ uvádíme jeden z posledních dotazů (nechť mi dotyční, kteří se poznají, prominou, nejde tu o urážku, nebo zesměšňování, ale o snahu upozornit na zcela nesprávný způsob pochopení dotace):

      „Ráda bych se informovala, zda i na tento dům, který stavíte pouze v nízkoenergetickém provedení, jsou poskytovány státní dotace-zelená úsporám?“

     Odpověď je velmi jednoduchá, ale rádi bychom se s podobnými dotazy vypořádali jednou pro vždy, tudíž učiníme tak jiným způsobem, který bude snáz pochopitelný. Za prvé je zapotřebí si zcela otevřeně říct, zda je cílem Vašeho záměru stavět a dosáhnout buďto:

 1. Nejnižších provozních nákladů (nejlepších ukazatelů a parametrů s cílem použít co nejefektivnější systém k zajištění energetické potřeby domu)
 2. Pohodlí (bezstarostného a bezzásahového systému s minimem údržby)
 3. Prostoru (maxima komfortu obytné plochy s ohledem na finanční limit k dispozici)
 4. Ekonomiky (co nejlepších technických parametrů a prostoru s ohledem na finanční limit k dispozici)

Pokud se Vám podaří být upřímní a položit nám (a hlavně sám sobě) otázku správně, vyhneme se společně plánování a sestavování zbytečných záměrů, které jsou již předem určeny k neúspěchu-ne realizaci. Každý z výše uvedených případů totiž znamená naprosto odlišný přístup a přípravu ke stavbě. Je jasné, pokud je např. prioritou finanční limit 1,7 mil. Kč a pětičlenná rodina, odstavec 1,2) nepřipadá v úvahu, tudíž uvažovat a klást otázky zda něco jde, či nejde zhotovit je zcela zbytečné. Myslím, že není třeba vysvětlovat více – princip dotace je postaven jen a jen na parametrech a hodnoceních. Kdo nerozumí, musí nejdříve nastudovat materiály minimálně na oficiálních stránkách Zelené úsporám.

Nicméně vraťme se zpět k „Zelené“ a zaměřme za druhé nyní pozornost na přípravu stavby. Pokud tedy opravdu chcete jít cestou pasivní varianty s cílením na dotaci, uvědomte si, že:

 1. Je nutno zhotovit projekt stavby a to velmi pečlivě, s rozkreslením veškerých detailů. Tento projekt má svá určitá pravidla a není v ceně stavby na klíč
 2. V projektu je nutné samostatně vyřešit a vyprojektovat vzduchotechniku-pasivní dům, resp. stavba s parametry na dotaci totiž není jen o lepším zateplení, ale i vybavení vzduchotechnikou (je tedy jasné, že se jedná o další výdaje na projekci a pořízení samotné)
 3. Je zapotřebí ještě projektu vytápění (řeší se rovněž individuálně v rámci projektu, další výdaje na projekt a pořízení vhodného způsobu vytápění)

V rámci energetického posudku se hodnotí velmi podrobně jak energetická část, tak jednotlivé konstrukční detaily, včetně tepelných ztrát a následně přehřívání v letním období. Po ukončení stavby se musí provést blower-door test. Na všechno musíte mít, nelze spoléhat, že z dotace poté vše uhradíte.

Za třetí – je to sice na první pohled nepochopitelné, ale neplatí, že malý dům má malou potřebu energií, velký velkou, takže dosáhnout na dotaci s malým a jednoduchým domem jde lépe. Obecně lze říct, že na základě hodnocení způsobilosti pro dotaci malé bungalovy na pasivní dům vůbec nedostaneme, ideální jsou dvoupatrové domy. Proč to tak je? No protože dům je posuzován jako funkční celek. Kritérií je více, např. celková plocha domu (neplést se zastavěnou plochou), využití obnovitelných či neobnovitelných zdrojů, ztráty domu, orientací na světové strany (prochládání či přehřívání) atd. Ve všech případech je ale nutné mít na paměti, že dotační program není lékem na nedostatek peněz, nebo možností zvolit formu výstavby „lepšího pasivního domu za cenu nízkoenergetické varianty aniž to bude něco stát“. Je to sice velmi zjednodušené konstatování, nicméně pravdivé. Příslib dotace na základě předložení veškerých podkladů (kterých není málo a nejsou zadarmo) Vám v žádném případě nezajistí finanční prostředky na výstavbu před vlastní stavbou.

     Samozřejmě můžeme polemizovat o technické stránce hodnocení stavby, hodnocení formy energie, určené pro celkovou energetickou potřebu budovy, o tom, zda je vůbec program určen pro zkvalitnění prostředí a zda je vůbec podporou obnovitelných zdrojů či nikoliv, zda je ekologický náhled na záměr v konečném důsledku vůbec pozitivní. Můžeme poukazovat na to, zda je určen všem, či je jen bohatým, kteří si mohou dovolit zaplatit tyto energeticky úspornější, ale také logicky i mnohem dražší domy a poté trpělivě čekat na návrat části vložených prostředků z dotace. Kdo si to dovolit může, poté opravdu již jen šetří.

Ano, téměř každý dům jsme schopni přepracovat do pasivního provedení. Dům ale bude pohledově jiný, bude za jinou cenu. Otázka tedy vlastně není, zda li dům stavíme, ale zda li jste Vy sami ochotni za to obětovat nemálo prostředků navíc předem. Pokud ji položíte sami sobě, ušetříte v každém směru wink.

Poděkování

Děkujeme za podporu, přístup a nasazení všem, kteří se podíleli na tvorbě našich webových stránek a celkové podpoře Zelených domků, ze strany dodavatelů, marketingových pracovníků a odborných technický poradců. Zejména pak:
 • Janu Juhásovi z firmy Knauf za nadstandardní péči při řešení technických záležitostí
 • Karlu Klátilovi z Knauf Insulation za vřelé přijetí
 • Romaně Janošové a Radkovi Stavarčíkovi z firmy Knauf Insulation za vstřícný přístup
 • Romanu Křivánkovi z Knauf Brno  
 • Josefu Humhalovi a Vladimíru Hamranovi z firmy Dietrich's za podporu a pomoc v oblasti projekce
 • dále Renému Dvořákovi z firmy Everel, Petru Vozákovi z firmy Knauf Insulation, při výběru vhodných koupelen se obětavě angažoval Marcel Müller ze SIKO koupelen

 • Zvláštní poděkování pracovníkům Hypoteční banky a.s. ve Zlíně, konkrétně panu Martinu Žilinskému za úvěrování našich klientů, panu řediteli Dušanu Machalovi za vzornou péči o náš develop a paní Gabriele Svobodové z ČSOB.