Dřevostavby na klíč za skvělé ceny

 Předkládáme Vám návrh: Změňte svůj život, pojďte bydlet ekologicky!
 
     Nadchněte se s námi pro skutečnou dřevostavbu! Zajistěte pro sebe a své nejbližší ekologický, čistý, teplý a útulný domov. Opravdový  nízkoenergetický a pasivní dům, stavěný podle nejnovějších, ověřených postupů. Nefalšovanou dřevostavbu jak se má stavět a z nejlepších  materiálů. Bez levných náhražek, imitací a napodobenin z nekontrolovaných dovozů. Dům, jenž poroste před Vámi a o němž budete vědět, z jakých materiálů se skládá a jak se práce prováděly.
     Nebráníme se novým metodám a materiálům a používáme je při výrobě. Tímto máme velkou výhodu, neboť jsme schopni Vám nabídnout opravdu ekonomicky výhodnou a později energeticky nenáročnou stavbu podle Vašich finančních možností a na základě Vašich potřeb ve třech způsobech provedení
 • STANDARD
 • NADSTANDARD
 • NADSTANDARD +
v různých cenových hladinách na klíč. Všechny tři varianty jsou dokončené domy, liší se jen způsobem zhotovení a použitým materiálem. Rozdíly mezi provedeními najdete v nabídce "jak stavíme" - "konstrukce".
 
Prostudujte si naše stránky, najdete v nich uceleným a přehledným způsobem vše potřebné, co potřebujete vědět k dřevostavbám.
                        

Co je v ceně na klíč

V ceně domu je zahrnuto vše, co potřebujete k okamžitému nastěhování, kuchyňskou linku dodáváme na samostatnou smlouvu za cenu sjednanou dle odsouhlaseného návrhu.
 
     Nejčastější dotazy na téma "Co je v ceně domu" :  
 
 1. základová deska - ANO (do sklonu pozemku max. 3 st., poté je nutno kalkulovat doplatek v ceně použitých materiálů)
 2. stavební povolení - ANO
 3. doprava - ANO (u levnějších variant do 1,7 mil. Kč sjednáváme symbolický jednorázový příplatek, pokud je dům vzdálen od místa zásobování našich dodavatelů, ubytování pracovníků aj.)
 4. ubytování pracovníků - ANO
 5. internet - ANO (na vyžádání)
 6. topení v podlaze v koupelně, zádveří - ANO
 7. projekt domu - ANO (ne projekty přípojek k pozemku a projektování, vyplývající z podmínek stavebního úřadu)
     Ceny domů, uváděných v nabídce, platí pouze a výhradně v provedení dodávky na klíč, tj. se všemi sounáležitostmi a v provedení tak, jak máme uvedeno na těchto stránkách. V případě nekompletní dodávky se tudíž není možno odvolávat na nabídkovou cenu, poníženou o nedodané materiály, nebo práce.

Co není v ceně na klíč

Cenu domu garantujeme 7 měsíců ode dne podpisu smlouvy. Výjimku tvoří změny sazby DPH, případně jiná neočekávaná nařízení a směrnice, mající vliv na okamžitou tvorbu ceny. V ceně domu standardně není zahrnuto:

 • výškopisné a polohopisné zaměření pozemku (můžete sjednat v rámci zaměření pozemku)
 • geologický, hydrologický a radonový průzkum     
 • náklady na územní řízení (vše, co se netýká stavby samotné, ale připravenosti pozemku stát se stavebním pozemkem, tj. sjezdy na komunikace, projektování přípojek, samostatná řízení v rámci stavebního povolení - např. projektování čistíren odpadních vod, kácení stromů, překládky sítí atd.)
 • další případné posudky (světelné studie aj. úkony, nařízené stavebním úřadem)
 • náklady na připojení od příslušného rozvodného závodu
 • terénní úpravy mimo základovou desku, oplocení atd.
 • terasy
 • čistička
 • obklady soklů, fasády (keramické, kamenné aj. obklady), dřevěné rámy a okenice
 • hromosvod (není podmínkou stavebního povolení)
 • zpevnění přístupové cesty (chodníky, příjezd na pozemek)
 • kuchyňská linka a osvětlovací tělesa (zhotovujeme na zvláštní smlouvu)
 • poplatky úřadů a institucí
 • použití techniky na nepřístupných parcelách (betonářské vozidlo s ramenem, jeřáby aj.)
 • samostatný komínový systém bez krbových kamen (je li součástí výběru topného systému, poté je součástí ceny)
 • střešení okno(a), pokud je v projektu již klasické okno(a)

Proč s námi

   Nabízíme tyto zásadní výhody:         
 • Velmi příznivé ceny domů
 • Stavbu bez rozpouštědel a formaldehydů, levných materiálů a alternativ
 • Vytěsnili jsme stavební materiály, vyrobené na bázi ropy
 • Suchý systém výstavby
 • Certifikovaný systém skladby stěn a stropů, vyvinutý a neustále vylepšovaný na základě dlouholetého výzkumu a vývoje
 • Kontrolu kvality v průběhu stavby
 • Technickou podporu a záruky nadnárodní společnosti s dlouholetou tradicí
 • Rychlou výstavbu
 • Vlastní formu financování výstavby s výhodami, sjednanými exkluzivně pro Zelené domky, s přímým kontaktem na pracovníka úvěrující banky
   U hotových domů můžete očekávat:
 • Dům z ekologických primárních materiálů, nepouživáme drcené odpadní suroviny, papír a plasty
 • Zvýhodněný systém financování - bezplatné ocenění, advokátní úschova
 • Nízké náklady na vytápění a údržbu 
 • Levné a rychlé stavební úpravy v budoucnu 
 • Vyšší hodnotu domu při případném prodeji - ověřeno odhady
 • Nejspolehlivější investici do budoucna i po dlouhodobém užívání ve stáří
 • Návratnost, která se s neustálým zvyšováním cen zkracuje

Financování stavby

      Pokud Vám Vaše finanční prostředky na část, nebo celou stavbu nestačí, máme připraveno financování. Je to velmi jednoduché, kliknutím na náhledy si můžete prohlédnout metodiku úvěrování na konkrétním případu (pro tuto akci je nutno povolit vyskakovací okno ve svém prohlížeči):

Pro financování pořízení domu u nás si připravte:

 1. Občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz, rodný list). U cizinců národní ID a pas.
 2. příjem ze závislé činnosti - potvrzení o výši příjmu (je nutno doložit na vzorovém formuláři, ke stažení zde "potvrzení příjmu")
 3. příjem jako OSVČ - kopie oprávnění k podnikání, poslední dvě přiznání k dani z příjmu, potvrzení o bezdlužnosti od Finančního úřadu
 4. geometrický plán pozemku
 5. kupní smlouvu na pozemek, je li součástí úvěru (stačí nepodepsanou) a doklad, že pozemek je určen k zástavbě
 6. v případě smlouvy o zúženém jmění manželů rozhodnutí soudu, nebo notářský zápis

K úvěru připravíme a doložíme za Vás v rámci smlouvy o dílo:

 1. projekt
 2. technické zprávy
 3. ocenění stavby
 4. list vlastnictví na pozemek, určený k zástavbě

     Průběh a způsob úhrady probíhající stavby probíhá u nás formou advokátní úschovy. Jednotlivá čerpání se provádí na základě odsouhlasení probíhajících prací po etapách. Ke každému čerpání je nutný Váš souhlas a provádí jej advokát. Advokátní kancelář je pojištěna do výše vkladů všech advokátních úschov v reálném čase a nestojí Vás žádné poplatky. Nepotřebujete zajištění jinou nemovitostí, platit několik odhadů po sobě ani pojištění úvěru proti neschopnosti splácet.

    Požadujeme úvěrování prostřednictvím skupiny ČSOB (banky ČSOB, Hypoteční banky nebo Poštovní spořitelny Era). K žádostem o úvěr je nutno přistoupit prostřednictvím Zelených domků, z důvodu nasmlouvaného produktu pro vlastní develop, který může být odlišný od klasického hypotečního úvěru v parametrech, podmínkách i čerpání. Nespolupracujeme s třetími stranami, zprostředkovateli úvěrů a pojištění. Prosíme, abyste tuto podmínku respektovali výměnou za skvělou cenu domu, certifikovaný systém výstavby a kvalitní stavební materiál, použitý při výstavbě. Celý proces financování máme smluvně ošetřen, na mnoha případech vyzkoušen a vyladěn na míru jednotlivým domům. Víme, čeho chceme dosáhnout a známe prostředky, jak cíle dosáhneme.
 
Cílem je stavba Vašeho domu a bydlení v něm, ne provize finančního poradce, který o stavbě domu pouze četl.
 
Kontakt na zpracovatele úvěrů Hypoteční banka a.s.
Martin Žilinský, Hypoteční banka a.s., Kvítková 4323, 760 01 Zlín, zilinsky.martin@hypotecnibanka.cz, 604223989

 

 

Chci se dotázat

* povinný údaj